Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване за ваканционна заетост през летния сезон на 2014 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – ПЛОВДИВ

НАБИРА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ, БЕЗ ПОСЛЕДЕН КУРС НА СЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2014 Г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. МОЛБА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /свободен текст/ – в нея студентите трябва да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция/ задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си за Германия.

2. УВЕРЕНИЕ ОТ ВУЗ/ В НЕГО КУРСЪТ И СЕМЕСТЪРЪТ НА СЛЕДВАНЕ ДА БЪДАТВПИСАНИ С ДУМИ И ДА БЪДЕ ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО, ЧЕ СТУДЕНТЪТ Е РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕИ НЕ Е ПОСЛЕДЕН КУРС НА СЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ДОБРИ ДО МНОГО ДОБРИ ПОЗНАНИЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК !НАЙМАЛКО 3 ГОДИНИ ЗАНИМАНИЯ ПО НЕМСКИ/, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ ПИСМЕНО И УСТНО СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ; ДА СА НА ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 35г.; ДА СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ МИНИМУМ 2 МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 03.01.2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ЧЕРНИШЕВСКИ“ З

ДОКУМЕНТИТЕ НА ПОИМЕННО ИЗИСКАНИТЕ СТУДЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ОТ ГЕРМАНСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИДИРЕКТНО В ЦЕНТРАЛА ТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ГЕРМАНИЯ. ЗА ПОВЕЧЕ

ИНФОРМАЦИЯ – ТЕЛ.032/601038