Академичен обмен в областта на психосоматичната медицина – международна мрежа CEEPUS

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми колеги,   Зам. Ректор по МСПД и институционален координатор на международната мрежа CEEPUS ви информират, че е обявена процедура за селекция на кандидати за академичен обмен в областта на психосоматичната медицина. Допълнителни указания можете да прочетете от ТУК. Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2014. Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД                       Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмИнституционален координатор на CEEPUS