Академична лекция на Д-р Ричърд Ланг, Президент на Тексаски технологичен университет, Център за здравни науки, Ел Пасо, САЩ

Уважаеми студенти, докторанти, специализанти и преподаватели,

От името на Академичното ръководство Ви каним на академична лекция на Д-р Ричърд Ланг, Президент на Тексаски технологичен университет, Център за здравни науки, Ел Пасо, САЩ на 4 октомври 2023г. от 11:15ч. в Аудиторен комплекс, 4-та Аудитория на тема: “Бъдещето на медицинското образование” с фокус върху ролята на симулационното и междупрофесионалното обучение в медицинското образование и последни тенденции.

По време на лекцията ще се дискутират възможностите за обмен на студенти, докторанти и специализанти по линия на споразумение за сътрудничество с Тексаски технологичен университет, Ел Пасо от 12:00ч.

Очакваме Ви!

С уважение,
Проф. Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД
МУ-Пловдив