Академичната лекция на проф. Филип Сансонети се отлага

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Академичното ръководство на МУ-Пловдив Ви информирам, че обявената лекция на проф. Филип Сансонети на 23.11.2018 г. няма да се състои поради отложено пътуване на гост-лектора по лични причини.

Надявам се гостуването да се осъществи през 2019 г.
Съжалявам за причиненото неудобство.

С уважение,
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм