Академичният съвет избра новите заместник ректори

Аудиторен комплекс - знамена, Медицински университет - Пловдив
Аудиторен комплекс – знамена, Медицински университет – Пловдив

Академичният съвет на Медицински университет – Пловдив избра за мандата на управление 2019 – 2023 г. следните Зам.-ректори:

1. Зам.-ректор по учебна дейност
ПРОФ. Д-Р АНИ БОЖИДАРОВА БЕЛЧЕВА, ДМ

2. Зам.-ректор по научноизследователска дейност
ПРОФ. Д-Р БЛАГОЙ ИВАНОВ МАРИНОВ, ДМ

3. Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност
ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА ВИЧЕВА, ДМ

4. Зам.-ректор по учебно-болнична координация
ПРОФ. Д-Р АНАСТАС ЗГУРОВ БАТАЛОВ, ДМ

Успешен мандат на всички!