Академичното ръководство на Фармацевтичния факултет на МУ‐Пловдив обявява конкурс за селекция на студенти по фармация.