Академичното ръководство на МУ-Пловдив, Ви кани на тържествено откриване на академичната 2022-2023 година за чуждестранните студенти