Академичното ръководство на МУ-Пловдив Ви кани на тържествено откриване на академичнaта 2020-2021 година.