Академия спешна медицина

Студентски съвет организира „Академия по спешна медицина“