Академично писане, изработване на Кохранови системни ревюта