Програма за интезивен специализиран курс „Академично писане, изработване на кохранови системни ревюта“