Активно участие на МУ – Пловдив в Четвъртата Международна конференция по детски УНГ заболявания

В периода 12-14 март 2021 г. в Конгресен център „Пампорово“ се проведе 4-та Педиатрична оториноларингологична конференция с международно участие, организирана от Българското сдружение по детска оториноларингология и под егидата на Европейското сдружение по детска оториноларингология. Съорганизатор на събитието беше МУ – Пловдив.

Програмата на конференцията обхвана различни теми в областта на детските УНГ заболявания, групирани в общо 8 научни сесии, като за първи път събитието се проведе на три езика – български, руски и английски.

24 видни УНГ специалисти от цял свят представиха своята ежедневна клинична практика, както и новостите в детската оториноларингология. В конференцията взеха участие лидерите на Европейското педиатрично ОРЛ сдружение, както и представители на Американското, Интерамериканското и Австралийско-Новозенландското детски ОРЛ сдружения.

Гост-лектор на събитието беше председателят на Европейското ларингологично сдружение. Най-атрактивен и иновативен доклад представи проф. д-р Реза от Харвардския университет – Бостън, САЩ.

Проф. д-р Мариана Мурджева – Ректор на МУ – Пловдив, бе модератор и лектор в научното международно събитие, като запозна оториноларинголозите с първичните имунни дефицити у децата. Проф. д-р Диляна Вичева, зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ – Пловдив и организатор на световния форум, изнесе три доклада, свързани с новостите при диагностиката и лечението на детските УНГ заболявания в България.

В хибридната форма на конференцията се включиха 451 участници от 54 страни, като в самия Конферентен център присъстваха 111 български УНГ специалисти, педиатри и общопрактикуващи лекари.