Актуализирани указания за достъп до онлайн книги, закупени по проект „ДОКТОРАНТ – 2“

Уважаеми участници в целевата група на проект „ДОКТОРАНТ – 2“,
Информираме Ви, че Wiley Online Library мигрира на нова платформа – Literatum.
Достъпът до закупените онлайн книги се осъществява от устройства, свързани с университетската мрежа, при изпълнение на следните стъпки:
Вариант 1
1. Посетете сайта на МУ–Пловдив www.mu-plovdiv.bg
2. Изберете Библиотека от менюто в горната част страницата.
3. Изберете раздел Ресурси.
4. Изберете подраздел Е-книги.
5. Изберете желаното заглавие от списъците с онлайн книги.

Вариант 2
1. Посетете сайта на Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/
2. В полето за търсене въведете желаното заглавие на книга.
3. След получаване на резултатите изберете таб Publications.
4. Изберете книгата, обозначена с икона за пълнотекстов достъп.

Контактно лице при въпроси относно достъпа: М. Урумова – Експерт образователни дейности „Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация“
моб.: 0882 512 972, тел.: 032/ 602 598, 032/ 602 967, и-мейл: [email protected]