Александър Чаушев изтегли изпитния вариант на теста по социална медицина и здравен мениджмънт

Кандидат-студентът Александър Чаушев изтегли изпитния вариант на теста по социална медицина и здравен мениджмънт в МУ-Пловдив. Той се оказа доброволецът от разпределените в първа аудитория на Аудиторния комплекс, който пожела да избере един от пликовете, в които бяха поставени вариантите. Председателят на изпитната комисия и декан на Факултета по обществено здраве проф. д-р Мария Семерджиева обяви вариант 1 и поздрави всички с избора да продължат образованието си в Медицински университет – Пловдив, уверявайки ги че придобитите нови знания и умения ще има дадат повече възможности за реализация.

42-ма желаещи да учат „Управление на здравните грижи“ (ОКС Бакалавър) се явиха на днешния писмен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт. Той съдържа въпроси от затворен и отворен тип и е с продължителност 2 часа.