Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив

Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ - Пловдив