Формуляр за съобщение на вероятно или сигурно заболяване от COVID-19 или контакт с болен от COVID-19

Формуляр за съобщение на вероятно или сигурно заболяване от COVID-19 или контакт с болен от COVID-19