Клубен съвет

Председател:

Д-р Елена Даскалова Асистент
Катедра Анатомия, хистология и ембриология
Медицински Факултет
Тел.: 032/602 304, 0889 98 58 54
e-mail: [email protected]

Членове:

 1. Проф. д-р Мария Семерджиева, дм
  Ръководител катедра „Здравни грижи“
  Факултет по обществено здраве
  Тел.: 032/602 323
  e-mail: [email protected]
 2. Преп. Мария Шангова
  Специалност „Рентгенов лаборант“
  Тел.: 0898 28 15 04
  e-mail: [email protected]
 3. Гл. ас. д-р Стоилка Мандаджиева, дм
  Катедра по патологична физиология
  Тел.:032/602227, 0888 13 26 35
  e-mail: [email protected]
 4. Ас. Пламен Кацаров
  Катедра „Фармацевтични науки“
  Тел.: 0899 04 07 76
  e-mail: [email protected]

Технически секретар:

Екатерина Попмаринова

Експерт, Учебен отдел

Тел.: 032/602 274