Програма на събитията посветени на честването на 70–годишнината от основаването на Медицински Университет – ГР. ПЛОВДИВ 18-22 МАЙ 2015 г.

Програма на събитията посветени на честването на 70–годишнината от основаването на Медицински Университет – ГР. ПЛОВДИВ 18-22 МАЙ 2015 г.