Американски лекари обучиха наши медици на първа помощ при сърдечен арест

Трима асистенти от Медицински симулационен тренировъчен център и трима лекари специализанти към Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги” преминаха курс по кардиопулмонална ресусцитация за медицински персонал (Advanced Cardiac Life Support – ACLS) на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association -AHA). Обучението е свързано с управлението, подхода и лечението на пациенти със сърдечно-белодробен арест и други сърдечно-съдови спешни състояния.

Курсът беше ръководен от българката доц. Радосвета Уелс и Брайън Уилсън -сертифицирани инструктори от Training and Educational Center for Healthcare Simulation (TECHS) of Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, с който МУ-Пловдив има договор за сътрудничество. Проведеният курс е одобрен от Американската сърдечна асоциация и се проведе абсолютно безвъзмездно. Участие в него взеха гл. ас. д-р Окан Алиман, дм, ас. д-р Костадин Кетев, дм и д-р Владимир Божилов, както специализантите д-р Георги Буков, д-р Даниела Миланова, д-р Константина Бангиева-Кънева.

Курсът обучава медиците на отборен, стандартизиран подход към всяка извънредна ситуация, така че всеки от тях да бъде в състояние да окаже адекватна първа помощ. В САЩ медиците са задължени да подновяват уменията си в тази област на всеки две години.

Кардиопулмоналната ресусцитация е набор от животоспасяващи действия при човек, който е получил сърдечен арест. Ако са правилно и навреме изпълнени, тези действия могат да удвоят и дори да утроят шансовете за оцеляването му. В глобален мащаб сърдечният арест причинява повече смъртни случаи от колоректалния карцином, рака на гърдата, рака на простатата, грипа, пневмониите, автомобилните инциденти и пожарите взети заедно. Ето защо, от ключово значение е състоянието да бъде правилно адресирано от обучен екип, който следва стриктно алгоритъма за действие в такива ситуации.

Обучителите се срещнаха със зам.-ректора по международно сътрудничество и чуждестранни студенти проф. д-р Нешка Манчорова, която изрази увереност, че съвместната дейност между двете институции ще продължи и занапред. До момента представителите на американския университет са участвали в обучението на първия випуск парамедици в МУ-Пловдив, който се дипломира миналата година.