Анкета за преподавателския състав на международния образователен проект МАГНЕТ

Уважаеми Ръководители на Академични структури,
Уважаеми представители на Академичния състав,

Любезно Ви напомняме и Ви каним за активно съдействие в последната седмица от периода за попълване на АНКЕТАТА на международния образователен проект МАГНЕТ

Прилагаме отново линк към анкетата с кратка информация за проекта

Достъп до проучването можете да намерите тук:
Въпросник за преподавателския състав на MAGNET


Кратка информация за проекта

„MAGNET – Усъвършенстване на управленските и лидерските умения чрез преподаване“
Реф. №: EDU-2022-CBHE-STRAND-1 Проект 101083006

Информация за
Настоящото проучване има за цел да очертае нуждите на преподавателския състав на всички участващи висши училища.
Проучването се провежда в рамките на европейската програма ЕРАЗЪМ+ „MAGNET – Усъвършенстване на управленските и лидерските умения чрез преподаване“
Повече информация можете да намерите на https://magnet-project.eu/

Цел и описание на Проекта:
Университетската педагогика, подсилена най-вече чрез функционирането на Центрове за преподаване и учене (ЦПУ), е основен стълб за прилагането на Европейското пространство за висше образование. Проектът MAGNET има за цел да развие мрежа за университетска педагогика в държавите от Западните Балкани чрез трансфер на ноу-хау от страни, които имат работещи ЦПУ, към всички страни партньори. Основните цели включват трансфер на ноу-хау, основаване на ЦПУ, подготвяне на образователни материали и създаване на устойчива мрежа BalkaNetUP (Балканска мрежа за университетска педагогика).
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз (Референтен номер: EDU-2022-CBHE-STRAND-1 Проект 101083006) и ще бъде завършен до ноември 2025 г.

Надяваме се на активното Ви съдействие.

Професор д-р Ани Белчева, дм
Заместник Ректор по УД
Координатор на проекта за МУ-Пловдив и Р България