Асистент от катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ получи наградата „За жените в науката“

Асистентът и редовен докторант в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към Медицински университет-Пловдив д-р Росица Паунова бе удостоена с наградата „За жените в науката“. Тя се нареди сред победителите, чиито имена бяха обявени на тържествена церемония снощи в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. На нея присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Отличието „За жените в науката“ се равнява на 5000 евро и всяка година се предоставя на три дами учени като признание за таланта им и в подкрепа на техните научни амбиции да променят света към по-добро. В глобален план програмата цели да стимулира развитието на науката, да повиши броя на жените изследователки (едва 33.3%* от учените в света са дами) и да постигне полово равенство в тази сфера. Финансовата помощ е предназначена да подпомогне изследователската им работа.

Проектът, с който журито в конкурса откроява д-р Паунова, е „Откриване на нови биомаркери, характеризиращи негативната симптоматика при шизофрения“. Тя обърна внимание на отрицателното отношение на обществото към хората с ментални заболявания и увери, че с правилното таргетно лечение те могат да бъдат овладени. „В науката по-важни са идеите, а не полът“, бе посланието на д-р Росица Паунова към всички, отдадени на науката.

Другите две отличия бяха присъдени на д-р Николета Кирчева (гл. ас. в Института по оптически материали и технологии към БАН), д-р Росита Кокотанекова (гл. ас. в Института по астрономия към БАН).
„За жените в науката“ е сред най-престижните научни конкурси у нас и се провежда в партньорство между Софийския университет, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oréal България от 2010 г. насам.