АСМ посрещна първите чуждестранни студенти по програмата за научен обмен


Асоциацията на студентите медици – Пловдив (АСМ) посрещна първата за 2022 година група чуждестранни студенти, дошли на научен обмен. Младите хора идват на едномесечен клиничен стаж в Медицински университет – Пловдив.

Двустранните обменни програми се осъществяват в мрежата от държави-членки на организацията „Международната федерация на асоциациите на студентите медици“ (International Federation of Medical Students Associations – IFMSA). Програмите по обмен са част от живота на всеки студент. Пътувайки, те опознават света, начина и методите на лечение в другите страни, трупат опит като добри специалист като хуманни лекари.

Всички научни обмени се организират и координират единствено и изцяло от и за студенти по медицина и за тях могат да кандидатстват всички студенти, членуващи в АСМ-Пловдив. Право на участие в научен обмен има всеки студент завършил 1-ви курс. Местата се разпределят между кандидатите по точно определени общи за всички студенти по медицина в България критерии: академичен успех, владеене на езици, принос към дейностите на АСМ и научна дейност.

Обменът гарантира, че за всеки пристигнал в България чуждестранен студент се осигурява място за обмен на български студент в чужда държава.

Тази година българските студенти ще имат възможност да пътуват до Полша, Словения, Турция, Мароко, Южна Корея, Тунис и Испания, където те ще проведат своята лятна клинична практика след 3-ти и 4-ти курс.

Научният обмен цели провеждане на едномесечен стаж в чужбина по дадена научна тема и е невероятна възможност както за второкурсниците, които все още нямат опит в клиника, така и за онези, които имат желание да се занимават и развиват научна дейност. По време на стажовете студентите се срещат с непознати до този момент школи в медицината, добиват нови знания и умения и ги пренасят в собствената си страна.

Младите хора се включват в изследователски екип и участват в провеждането на научно изследване под наблюдението на ръководител. В края на научния обмен след изпълнение на всички условия по програмата, студентите получават сертификат от IFMSA.

АСМ-Пловдив и ръководството на МУ-Пловдив пожелават на студентите от обменните програми едно незабравимо лятно преживяване, ползотворни стажове и много нови приятелства!
АСМ-студенти-по-обмен1