проф. Кантарджиев

Проф. Кантарджиев

Проф. Кантарджиев одобрява решението на МУ-Пловдив за започване на учебната 2021/22