Ателие по биотехнологии 2022

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

АТЕЛИЕ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ 2022

Изграждане на мост в сферата на биотехнологиите, европейската наука и дигитално здраве между Скандинавските страни, България и други страни от Югоизточна Европа

Събитието “Изграждане на мост в сферата на биотехнологиите, европейската наука и дигитално здраве между Скандинавските страни, България и други страни от Югоизточна Европа” ще е посветено на колаборацията между Скандинавските държави и Югоизточна Европа, ще бъдат разгледани моделите на двата региона за развитие на иновации, научноизследователска и развойна дейност.

Успешният модел на скандинавските страни в областта на иновациите се характеризира със силна интеграция на сътрудничеството между академията и индустрията, както и с активно участие и подкрепа на правителствата.

Наред с другите страни от Югоизточна Европа, България изостава с навлизането на иновациите в здравеопазването и биотехнологиите. Сътрудничеството и растежът в този сектор са изключително важни и чрез обмен на задълбочени знания и добри практики може да се направи първата стъпка към достигане нивото на скандинавските страни.

Ще разгледаме характерните за двата региона модели за научноизследователска и развойна дейност, иновации и наука в ЕС, ще обсъдим предизвикателствата и възможностите на отделните страни и ще търсим път за свързване на Северния и Югоизточния регион на Европа чрез сътрудничество и партньорство в сферата на биотехнологиите и иновациите в здравния сектор.


Дата:
9-ти март 2022 /сряда/
Час:
10:00 до 19:00 българско време
Място:
виртуален формат
Регистрация:
безплатна, но задължителна.
Регистрирайте се сега!

Програмата на конференцията включва три отделни потока, фокусирани върху актуални теми в съвременния свят:

Поток 1: Природни науки и биотехнологии:

  • Персонализирана медицина
  • Авангардни терапии (ATMPs)
  • Възможности за финансиране на научно-изследователски проекти
    с участието на експерти от Дания, Швеция, Финаландия, Норвегия, България, Естония и други

Поток 2: Дигитално здраве и дигитални терапевтици –

  • Дигитално ментално здраве
  • Дигитално женско здраве
  • Растеж, активности, регулации и предизвикателства сред дигиталните терапевтици в Северна и Югоизточна Европа
    Поток 3: Представяне на Innovative Health Initiative (IHI) – новото публично-частно партньорство в Европа за здраве и иновации.

Наред с възможността за зрителите да се докоснат до водещи специалисти от сферата на биотехнологиите, науките за живота и дигитализацията на здравеопазването и да бъдат свидетели на интересни презентации и интригуващи дискусии, аудиторията ще може да се включат пряко в планираното след основната програма събитие за връзка и взаимодействие (matchmaking event) с други участници със сходни профил и сфера на интерес и експертиза.

Регистрирайте се сега!

*Регистрацията и участието в събитието са безплатни, но задължителни, за да получите линк за включване и допълнително актуална информация.

Не пропускайте шанса да станете част от първия по рода си форум, посветен на наука и възможности за сътрудничество между Северна и Югоизточна Европа.

Конференцията се организира от “Ателие за биотехнологии” в партньорство с Посолствата на Република България в Дания, Норвегия, Финландия и Швеция.

За Biotech Atelier:
Biotech Atelier (Ателие по биотехнологии) е европейска конференция за биотехнологии, която събира на едно място учени, визионери, бизнес лидери и международни експерти, за да се срещнат, обменят опит и идеи за иновации, предприемачество и бизнес развитие в областта на биотехнологиите.
Мисията на инициативата е да свърже отделните точки, да насърчи иновациите и да инициира и подкрепи възможностите за междуиндустриално и междурегионално сътрудничество. За целта се организира ежегодният форум Biotech Atelier, допълнен от сателитни събития през цялата година. Идеята е да се комбинират и концентрират интересите на международно ниво, а платформата да послужи за създаване на нови контакти и партньорства, развивайки потенциала на България за активности в сферата на биотехнологиите и иновациите.

Програма на конференцията