„Ателие по Биотехнологии“ – международен форум с фокус върху биотехнологиите и иновациите в сферата на здравеопазването и науките за живота от 28 до 30 IX 2022