Ателиета за търсене на работа – теми

Агенцията по заетостта – София, дирекция „Регионална служба по заетостта“ обявява темите включени в „Ателие за търсене на работа“.
Вижте в приложения файл. Теми – „Ателие за търсене на работа“