Курс по програма Advanced Trauma Life Support (ATLS) на Американския колеж по хирургия (ACS)


От името на Медицински университет – Пловдив и Българска Асоциация по Спешна Хирургия и Травматология (БАСХТ) Ви каним да вземете участие в първият за страната курс по Advanced Trauma Life Support (ATLS), сертифициран от Американския колеж по хирургия (ACS). Участието в курса Ви предоставя уникалната и единствена възможност да бъдете обучавани под менторството на водещи световни експерти в тази област определени от AEA (ATLS Europe Association):

 1. Joakim Jørgensen – co-director, Chair ATLS Norway Chief ACS Region XV, MD, FACS, Consultant General/Trauma/Vascular Surgery, Department of Traumatology and Department of Vascular Surgery, Oslo University Hospital, Norway;
 2. Spiros Stergiopoulos – instructor, Director ATLS Greece;
 3. Andrew Baker – instructor, Director ATLS, South African Republic, Chair of ATLS for Europe and Africa;
 4. Liesl Baker – instructor;
 5. Emma Possfelt-Møller – instructor, Specialist surgeon, FEBS(EmSurg) , Department of Surgery and Transplantation, Rigshospitalet, Copenhagen, Chair ATLS Denmark, Secretary ATLS European Association board of directors;
 6. George Tagkalakis – co-coordinator, ATLS Greece;
 7. Ronnie Davies – educator, FRCS, Consultant Orthopaedic Surgeon, ATLS Educator, Manchester UK.

Обучението е подходящо за студенти от специалност „Медицина”(последен курс на обучение, стажант – лекари), както и за преподаватели, специализанти и лекари с придобита специалност, желаещи да усвоят знания и умения, относно управлението, подхода и лечението на пациенти с травма в „златния час“.

След успешно завършване на курса, участниците ще получат международно признати сертификати. Този курс е посочен към основните изисквания за клинична работа, валиден за всички болници по света. Най-добре представилите се в основния курс кандидати, ще бъдат обучени и сертифицирани за преподаватели по ATLS.

Очакваме Ви!

Доц. Милена Сандева, дм
Директор, МСТЦ на МУ-Пловдив

Необходими условия за кандидатстване:
Изисквания към студентите:

 • Последни курсове на обучение (стажант-лекари);
 • Сканиран документ за владеене на Английски език – B2;
 • Мотивационно писмо за участието в курса.
  Изисквания към преподаватели, специализанти и лекари с придобита специалност (с възможност за придобиване на сертификат за инструктори по ATLS):

 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Сканиран документ за владеене Английски език – B2;
 • Мотивационно писмо за участието в курса.
  Документите да бъдат изпратени в срок до 20.04.2024 г. на гл. ас. Диана Паскалева (координатор), имейл адрес – [email protected].
  Такса участие:

 • Студенти – 400 EUR;
 • Преподаватели, специализанти и лекари с придобита специалност (с възможност за придобиване на сертификат за инструктори по ATLS) – 500 EUR;

*Поради ограничения в броя, след заявяване за участие, ще бъде извършена селекция и върната обратна връзка до одобрените да осъществят курса, с допълнителни инструкции и информация.
** Такса участие се заплаща след одобрение за участие.

Учредяването на ATLS от Американския Колеж на Хирурзите/ACS/ в България бе осъществено от БАСХТ/Българска Асоциация по Спешна Хирургия и Травматология/bests.bg/, лично от нейния председател проф. Д-р Борис Сакакушев, директор на ATLS за България.