„Аудитория медика бр. 32, Вестник на Медицински университет – Пловдив

"Аудитория медика бр. 32, Вестник на Медицински университет - Пловдив