Участия на преподаватели, изследователи и докторанти финансирани от Университетската агенция на франкофонията AUF

През 2017 г. Университетската агенция на франкофонията AUF (www.auf.org) ще финансира:

участия на преподаватели, изследователи и докторанти в научни прояви на френски език (конгреси, конференции и пр.). Срокът за подаване на документи е постоянен. Кандидатства се само по електронен път, чрез платформата https://formulaires.auf.org/ и не по-късно от шест седмици преди началото на събитието. За подробна информация посетете https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017

цялостни научни прояви, организирани от университетски и изследователски мрежи и екипи от университетите в AUF (вкл. разходи на участниците, издаване и разпространение на сборник с изнесените доклади, съобщения и презентации, разходи за превод от/на френски език, когато научната проява е с няколко работни езика). Документите се подават не по-късно от 3 месеца преди началото на събитието. За подробна информация по регламента и процедурата на селекция, посетете https://www.auf.org/appels-offre/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/

Фестивал на студентите от Централна и Източна Европа
Загреб, 15-19 май 2017

Бюрото за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията AUF (www.auf.org) организира Шести международен фестивал за студенти, ползващи френски език, който ще се проведе от 15 до 19 май 2017 г. в Загреб, Хърватия.
Тази година мотото на фестивала е „Креативна франкофония“. Програмата предвижда многобройни събития и прояви от научен и културен характер, уъркшопи по интереси, вечери на културните традиции, състезания, конкурси и пр.
Кандидатурите за участие се подават по електронен път през платформата https://formulaires.auf.org/, до 17 март 2017 г.
За повече информация: https://www.auf.org/appels-offre/festival_eco_2017/

Университетът Paris-Sorbonne http://www.paris-sorbonne.fr/ обявява 16-то издание на Международния конкурс за студентска поезия на френски език. Предвиждат се четири награди – на ректора на университета, на Департамента по френски език и литература, на Културния отдел на университета и на изданието „Place de la Sorbonne », което ще публикува отличените поетични творби. Те ще бъдат публикувани и в годишния сборник « Poésie en Sorbonne », илюстриран също от студенти. Изпратете творбите си не по-късно от 21 март 2017 г. За повече информация: http://www.culture.paris-sorbonne.fr/concours-poesie/

Студентите, които творят в проза, могат да участват в 33-ия международен конкурс „Млад писател“, като представят свое непубликувано произведение /разказ, новела и пр./ на френски език. Срокът за изпращане на произведенията е 3 март 2017 г. Информация за конкурса и за неговия регламент ще намерите на сайта: : http://pje32.wixsite.com/pjef/le-reglement