AUF отправя покани за кандидатстване за подкрепа на участия на млади университетски преподаватели, докторанти и изследователи в научни изяви

Уважаеми колеги,
Университетската агенция за франкофонията AUF отправя покани за кандидатстване за подкрепа на участия на млади университетски преподаватели, докторанти и изследователи в научни изяви (конгреси, конференции, дни на науката и пр.). Подкрепата на Агенцията се изразява в поемане на транспортните разходи (до 400 € за участия в Европа и до 800 € извън Европа). Срок: постоянен. За повече подробности: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/participation-manifestations-scientifiques-eco-2020/
Отдел МСПД