AUF – ПРЕДСТОЯЩИ франкофонски уебинари, покани за проектни предложения, стипендии и други инициативи за юни 2021 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме на вниманието Ви актуална информация за предстоящи франкофонски уебинари, покани за проектни предложенияя, стипендии и други инициативи за юни 2021 г..

Детайлна информация можете да получите от настоящата ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

Приканваме Ви към активно използване на предоставените възможности.

Проф. д-р Д. Вичева, дм Анета Тошева
Заместник ректор по МСПД Старши преподавател ДЕСО