Австрийска програма за мобилност на студени по медицина „Medical students beyond frontiers“

На вниманието на студенти по медицина, 4 и 5 курс

Уважаеми студенти,

Австрийската програма за мобилност на студенти по медицина „Medical students beyond frontiers“ отправя покана за провеждане на стаж, като организацията на обмена се поема от “Lions Club – Wien”.

Академичното ръководство на МУ Пловдив и Ръководството на МФ ще проведат процедура по селекция, която ще се състои на 26.02.2014, сряда, в залата на II стаж – сградата на Ректората.

Поканата важи и за чуждестранните студенти.

С изискванията за кандидатстване и необходимите документи можете да се запознаете от ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД