Бъдете разумни – не се доверявайте на фалшивите „новини“

В Медицински Университет-Пловдив няма заразени с корона вирус
Във връзка с неверни твърдения, разпространяващи се по електронен път, относно заразени с корона вирус студенти в МУ-Пловдив и в Хирургичния блок на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив, информираме, че към настоящия момент няма такива данни. Ректорът на МУ-Пловдив и Деканът на Медицински факултет не са провеждали срещи със студенти, на които да са съобщавали подобни факти. Напомняме, че в извънредната за страната обстановка злонамерени фалшиви информации в медиите са нежелани. МУ-Пловдив обявява следващата седмица за неучебна, а обучението от 23 март ще се провежда дистанционно. Взети са необходимите противоепидемични мерки в съответствие с националните изисквания и препоръки.

проф д-р Мариана Мурджева, Ректор на МУ-Пловдив
проф. д-р Ангел Учиков, Декан на МФ при МУ-Пловдив