България увеличава отпусканите средства за стипендии „Фулбрайт“ до 1,1 млн. долара

България увеличава отпусканите средства за стипендии „Фулбрайт“ до 1,1 млн. долара