Българо-колумбийската Фондация „Алианза” – среща за сътрудничество и културна програма

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 3 Октомври 2013 г., от 13:00 до 14:30 ч., в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, Аудитория № 2 ще се проведе среща с представители на академични и културни институции от Колумбия, организирана от Българо-колумбийската Фондация „Алианза” с президент г-жа Дорис Дукова.  

Фондацията развива активна дейност по популяризирането на българското образование и култура в Колумбия, с цел създаване на контакти и подписване на споразумения за сътрудничество между български и колумбийски висши учебни заведения.  

Делегацията ще бъде запозната с МУ – Пловдив и ще представи свои презентации на колумбийски университети, както и кратка културна програма с изпълнение на колумбийски танци.  

Каним всички заинтересовани да присъстват на срещата.

20.10.2013    

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД