БАПАМЕД продължава кампанията за популяризиране на концепцията за персонализирана медицина

Във връзка с изпълнението на проект на Българска асоциация по персонализирана медицина (БАПЕМЕД) на тема: Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, стартира информационна кампания „Що е то: Персонализирана медицина? – Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“.

В рамките на кампанията се публикува серия от материали с цел популяризиране на концепцията за персонализирана медицина сред обществото, медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности, както и за борба с дезинформацията, свързана с COVID-19.

По-долу може да откриете и прочетете статии, посветени на различни теми, фокусирани върху COVID-19:

COVID-19 варианти – особености, проследяване и контрол – ТУК
COVID-19 и хронични заболявания – ТУК

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България – www.activecitizensfund.bg