Бърз справочник на потребителя на БИЦ

Библиотечно-информационният център на МУ–Пловдив предлага на вниманието на студентите и преподавателите справочник, който предоставя основна информация за библиотеките, информационните ресурси и услуги, както и правилата за тяхното ползване.

Възползвайте се от предлаганите възможности!