Безплатен достъп до образователната платформа “AMBOSS”
Медицински университет – Пловдив осигурява безплатен достъп за 1 година до образователната платформа “AMBOSS” на студенти по медицина от 4-ти и 5-ти курс.

Безплатните лицензи са ограничен брой.

Можете да изявите своето желание на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfec9roQQt_afcFBL_Ug8YJ8adTg60SCtdeiJodxtYTaduL4g/viewform

Формулярът ще бъде активен до запълване на местата.

Акаунтите следва да бъдат разпределени на принципа “first come, first served”.

След приключване на регистрацията на записалите се ще бъдат изпратени персонални кодове за достъп до платформата.