Безплатен едномесечен достъп до е-книги и списания на Emerald Publishing

През м. октомври 2019 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ – Пловдив ще могат да се възползват от безплатен пробен достъп до следните електронни ресурси на издателство Emerald Publishing:

Колекции с е-книги в тематични области:
• Бизнес, управление и икономика
• Социални науки
Списания:
• Clinical Governance: An International Journal
• Health Education
• International Journal of Health Care Quality Assurance
• International Journal of Workplace Health Management
• Journal of Health Organization and Management
• Leadership in Health Services
• Nutrition & Food Science

Ресурсите са достъпни от университетската мрежа на адрес https://www.emerald.com/insight/products и чрез услугата Oтдалечен достъп, предоставяна от Библиотечно-информационния център на адрес https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login.