Безплатен пробен достъп до клиничната база данни DynaMed на EBSCO HEALTH

До 30 април 2020 г. преподаватели, студенти, специализанти и докторанти от МУ – Пловдив имат възможността да ползват безплатно съдържанието на електронния ресурс DynaMED на EBSCO.

DynaMed e инструмент, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика и комбинира най-актуалната клинична информация с упътвания от водещи експерти и удобството на персонализираната употреба. Обновяван ежедневно и анализиран систематично от експертен редакторски екип, ресурсът предоставя необходимата информация, с цел тя да бъде приложена бързо в момента и на мястото, където е нужна.

Съдържанието обхваща подробен преглед на заболявания, състояния или патогенни находки, както и теми върху преценката, диференциалната диагноза и осъществяването на лечението. Включена е също фармацевтична и токсикологична информация, осигурявана от справочната база данни за лекарства и заболявания IBM Micromedex.

Достъпът до системата се осъществява от университетската мрежа на адрес: https://www.dynamed.com/, както и отдалечено от http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login, с потребителско име и парола от регистрацията в БИЦ.