Безплатен пробен достъп до 3 колекции на ProQuest

Безплатен пробен достъп до 3 колекции на ProQuest

До 11 април 2018 г. членовете на академичния и на административния състав и студентите в МУ – Пловдив могат да ползват безплатно три колекции на ProQuest за икономика, изкуство & хуманитаристика и социални науки на английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други езици.

  • ABI/INFORM Collection съдържа около 8 хил. пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса.
  • Arts & Humanities Database осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други; 510 от тях са с пълен текст.
  • Social Science Premium Collection предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социалните науки, по психология, международни отношения и др.

    Достъпът се осъществява от университетската мрежа на този адрес или чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп: https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login