MSOM1

Безплатна кампания за кръвни изследвания в Златоград организирана от Д-р Белева и Medical students on a Mission (M.S.O.M)