Bg09 – повишаване на капацитета на преподавателите в медицински университет – пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност

1   Представяне на медицински университет – Пловдив