БИБЛИОТЕКИТЕ на БИЦ – ОТВОРЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

На вниманието на Академичен състав, преподаватели, изследователи, студенти, докторанти, специализанти, читатели   Библиотеките на БИЦ отново са отворени за потребители   В изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център” в 4 библиотеки от структурата на БИЦ бяха извършени строително-ремонтни дейности.   От 17.09.2012 г. потребителите отново могат да ползват библиотечно-информационни услуги в Централната библиотека (бул. Пещерско шосе, 66) и филиалните библиотеки в база 1 (бул. В. Априлов, 15А), Студентски общежития (ул. Царевец, 2) и Медицински колеж (бул. Братя Бъкстон, 120), както и във филиалната библиотека във Факултета по дентална медицина (бул. Хр. Ботев, 3). Очакваме ви!