Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс

„Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,  

С удоволствие Ви информирам, че Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания.

Международният конкурс „Наука и образование” се провежда под патронажа на Клуба на ректорите в Европа и Комитет Сократ в Оксфорд. Целта е чрез състезание да бъдат отличени  изключителните постижения на висши учебни заведения и да бъдат насърчени най-добрите образователни институции, библиотеки, програми и дейности на учени, преподаватели и студенти.

След селекция, от 20-те кандидатури Експертният комитет номинира 2 библиотеки за наградата в категория „Най-добра университетска библиотека”, едната от които бе Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив. Крайният резултат е базиран на оценките от 4 компонента, сред които са онлайн гласуване и оценка от независими международни експерти.

На 14.10.2014 г. по време на Срещата на върха в Оксфорд бяха обявени победителите в престижния конкурс. В категорията „Най-добра университетска библиотека” за 2014 г.  отличието беше присъдено на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив. 

Сертификатът за отлични постижения е международно признание за динамично развитие и  европейско ниво на информационно-технологичната инфраструктура, ресурси и услуги.

Ръководството на МУ-Пловдив благодари на всички, които взеха участие в подготовката на кандидатурата и подкрепиха БИЦ с гласа си. Заедно доказахме, че БИЦ има силата да свързва и вдъхновява.

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН

Ректор на МУ – Пловдив

rector oxford 2014 best u l2   best uni library certificate