Благодарности към целия екип от доброволци, които ще работят в новооткритата референтна лаборатория за тестове на COVID-19!

Ръководител на лабораторията: доц. д-р Мария Атанасова – вирусолог в Катедрата по микробиология и имунология на МУ – Пловдив и в УМБАЛ „Св. Георги“,
д-р Гергана Ленгерова и д-р Йордан Калчев – асистенти в Катедрата по микробиология и имунология на МУ – Пловдив и специализанти по микробиология в УМБАЛ „Св. Георги“,
Лилия Иванова – специализант по микробиология в УМБАЛ „Каспела“,
Цеца Петкова – биолог от Лабораторията по вирусология в УМБАЛ „Св. Георги“, и
Николай Мехтеров – гл. асистент в Катедрата по медицинска биология на МУ – Пловдив.

Колеги, бъдете здрави и горди с избора си! Успех в достойното ви начинание!