Благодарствен адрес от името на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ гр. Пловдив