Благодарствено писмо към дарителите

Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при Медицински университет – Пловдив
и
Клиниката по инфекциозни болести и паразитология при УМБАЛ „ Св. Георги“

Изказват своята искрена благодарност
на всички дарители, които предлагат помощ и подкрепа
за медицинските екипи в борбата с настъпващата опасност!

БЛАГОДАРИМ НА:
Проект „За Доброто“
Site Ground
Доброволно формирование „Пловдив 112“
Фирма Атали ООД
EAT & GO DELUXE
Солна стая „Личева“
г-н Недялко Бекиров

Уважаеми дами и господа,
Мили хора,

Не се страхувайте!
Ние няма да ви изоставим, НИКОГА няма да дезертираме!
Ние сме тук и ще останем заедно! Вашето здраве е нашата мисия!
Ще направим всичко, което знаем, всичко което можем, за да преминем
успешно поредното изпитание. Познаваме и други епидемии, и други,
и по-страшни болести, с които сме се справяли.

Ще се справим и с този коварен COVID-19!

Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн