Благодарствено писмо от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн