Благодарствено писмо от ръководството на хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“